Η Fumax παράγει σανίδες και τελικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες όπως παρακάτω: