Εισερχόμενος ποιοτικός έλεγχος.

Η ομάδα ποιότητας Fumax θα ελέγξει την ποιότητα των εξαρτημάτων για να διασφαλίσει ότι κανένα κακό τμήμα δεν θα περάσει από τη διαδικασία παραγωγής.

Στο fumax, όλα τα υλικά πρέπει να επαληθευτούν και να εγκριθούν πριν πάτε στην αποθήκη. Η Fumax Tech καθιερώνει αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης και οδηγίες εργασίας για τον έλεγχο των εισερχόμενων. Επιπλέον, η Fumax Tech διαθέτει διάφορα ακριβή όργανα επιθεώρησης και εξοπλισμό για να εγγυηθεί την ικανότητα να κρίνει σωστά εάν το επαληθευμένο υλικό είναι καλό ή όχι. Η Fumax Tech εφαρμόζει ένα σύστημα υπολογιστή για τη διαχείριση υλικών, το οποίο εγγυάται ότι τα υλικά χρησιμοποιούνται από την πρώτη-πρώτη-πρώτη-έξοδο. Όταν ένα υλικό πλησιάζει στην ημερομηνία λήξης, το σύστημα θα εκδώσει μια προειδοποίηση, η οποία διασφαλίζει ότι τα υλικά εξαντλούνται πριν από τη λήξη ή επαληθεύονται πριν από τη χρήση.

IQC1

Το IQC, με το πλήρες όνομα του Εισερχόμενου Ποιοτικού Ελέγχου, αναφέρεται στην επιβεβαίωση ποιότητας και τον έλεγχο των αγορασμένων πρώτων υλών, ανταλλακτικών ή προϊόντων, δηλαδή, τα προϊόντα επιθεωρούνται με δειγματοληψία όταν ο προμηθευτής στέλνει τις πρώτες ύλες ή ανταλλακτικά και την τελική κρίση γίνεται εάν η παρτίδα των προϊόντων γίνεται αποδεκτή ή επιστρέφεται.

IQC2
IQC3

1. Κύρια μέθοδος επιθεώρησης

(1) Επιθεώρηση εμφάνισης: χρησιμοποιείτε γενικά οπτική επιθεώρηση, αίσθηση στο χέρι και περιορισμένα δείγματα.

(2) Έλεγχος διαστάσεων: όπως δρομείς, υποκέντρα, προβολείς, μετρητές ύψους και τρισδιάστατοι.

(3) Επιθεώρηση δομικών χαρακτηριστικών: όπως μανόμετρο και μανόμετρο ροπής.

(4) Χαρακτηριστικός έλεγχος: χρησιμοποιήστε όργανα ή εξοπλισμό δοκιμών.

IQC4
IQC5

2. Διαδικασία QC

IQC ⇒ IPQC (PQC) ⇒ FQC ⇒ OQC

(1) IQC: Έλεγχος ποιότητας εισερχομένων - Για εισερχόμενα υλικά

(2) IPQCS: Σε ποιοτικό έλεγχο διαδικασίας - Για γραμμή παραγωγής

(3) PQC: Ποιοτικός έλεγχος διαδικασίας - Για ημιτελή προϊόντα

(4) FQC: Τελικός ποιοτικός έλεγχος - Για τελικά προϊόντα

(5) OQC: Εξερχόμενος ποιοτικός έλεγχος - Για τα προϊόντα που αποστέλλονται

IQC6