Συναρμολόγηση PCB με μεταλλική θήκη.

Τυπικά μεταλλικά περιβλήματα: ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνια,

Τύπος διαδικασίας παραγωγής: μεταλλική σφράγιση, χύτευση,

Ακολουθεί μια μελέτη περίπτωσης.

PCBA + METAL box1

Συναρμολόγηση της ενότητας IPU

Προαπαιτούμενα

Για να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, πρέπει να έχετε:

- Συναρμολογημένη κάρτα IPU τύπου PCB (μήκος 80 mm) (βλέπε έγγραφο ΟΔΗΓΟΣ 3: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Τύπος κάρτας PCB IPU)

- Ένα Nanopi NEO plus 2 ήδη προετοιμασμένο (βλ. Έγγραφο ΟΔΗΓΟΣ 1: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΝΟΠΗ)

- Περίβλημα μήκους 80 mm

- Ένα κάλυμμα τύπου 1

- Ένα κάλυμμα τύπου 2

- 8 βίδες M3 * 8 T10 μαύρο χρώμα

- Διάμετρος πριτσίνια 3,2 mm, μήκος 16 mm

PCBA + METAL box2
PCBA + METAL box3

Σχήμα 1: Απαραίτητα συστατικά

1. Νανοπή

Συνδέστε το Nanopi στην κάρτα PCB

2. Περίφραξη

1) Πάρτε το περίβλημα

2) Κάντε μια διάμετρο οπής 4 mm στις συντεταγμένες που υποδεικνύονται στην εικόνα

PCBA + METAL box4

Εικόνα 2: Nanopi NEO Plus 2

PCBA + METAL box5

Εικόνα 3: IPU τύπου κάρτας PCB

PCBA + METAL box6

Εικόνα 4: Συνδέστε το Nanopi στην κάρτα PCB

3) Τοποθετήστε το κάλυμμα τύπου 2 και διατηρήστε το στη θέση του χρησιμοποιώντας τέσσερις βίδες M3 * 8 T10 μαύρο χρώμα

PCBA + METAL box7

Εικόνα 5: Κάντε διάμετρο οπής 4 mm

Περίβλημα 80 mm

Κάλυμμα τύπου 2

Βίδα M3 * 8 T10

μαύρο χρώμα

Διάμετρος 4 mm

37,3 χιλ

22,9 mm

4) Τοποθετήστε την κάρτα PCB στη δεύτερη υποδοχή του περιβλήματος

PCBA + METAL box8

Εικόνα 6: Τοποθετήστε το κάλυμμα τύπου 2

5) Πάρτε την πλάκα κάλυψης τύπου 1 και τοποθετήστε την στην άλλη πλευρά του περιβλήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε πρώτα το LED που αναβοσβήνει

6) Συντηρήστε το κάλυμμα με τέσσερις βίδες M3 * 8 T10 μαύρο χρώμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σεβαστείτε την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα 9. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πριτσίνι.

Εικόνα 10: Τοποθετήστε το κάλυμμα τύπου 1

PCBA + METAL box9

Εικόνα 7: Τοποθετήστε την κάρτα PCB στη δεύτερη υποδοχή του περιβλήματος (1)

PCBA + METAL box10

Εικόνα 8: Τοποθετήστε την κάρτα PCB στη δεύτερη υποδοχή του περιβλήματος (2)

PCBA + METAL box11

Εικόνα 9: Τοποθετήστε την κάρτα PCB στη δεύτερη υποδοχή του περιβλήματος (3)

PCBA + METAL box12

Κάλυμμα πλάκας τύπου 1

3. Πριτσίνια

1) Πάρτε τη συναρμολογημένη μονάδα

2) Τοποθετήστε το καρφί μέσα στην οπή του περιβλήματος

3) Χρησιμοποιήστε το πριτσίνια

PCBA + METAL box13

Σχήμα 11: Πάρτε τη συναρμολογημένη μονάδα

PCBA + METAL box14

Εικόνα 12: Τοποθετήστε το πριτσίνια

PCBA + METAL box15

Εικόνα 13: Χρησιμοποιήστε το πριτσίνια