Κάνουμε πλήρεις συνελεύσεις προϊόντων. Η συναρμολόγηση του PCBA σε πλαστικά περιβλήματα είναι η πιο τυπική διαδικασία.

Ακριβώς όπως το συγκρότημα PCB, παράγουμε εσωτερικά πλαστικά καλούπια / ανταλλακτικά. Αυτό δίνει στους πελάτες μας μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο, την παράδοση και το κόστος.

Έχοντας μια βαθιά γνώση στο πλαστικό καλούπι / ενέσεις, διαφοροποιεί το Fumax από άλλο εργοστάσιο καθαρού PCB Οι πελάτες είναι ευτυχείς να λάβουν πλήρη λύση κλειδιού για τελικά προϊόντα από τη Fumax. Η εργασία με το Fumax γίνεται πολύ πιο εύκολη από την αρχή έως το τελικό προϊόν.

Το πιο τυπικό πλαστικό υλικό με το οποίο συνεργαζόμαστε είναι ABS, PC, PC / ABS, PP, Nylon, PVDF, PVC, PPS, PS, HDPE κ.λπ.

Ακολουθεί μια μελέτη περίπτωσης ενός προϊόντος που αποτελείται από πλακέτες PCB, πλαστικά, σύρματα, συνδέσμους, προγραμματισμό, δοκιμές, συσκευασία ... κ.λπ. μέχρι το τελικό προϊόν - έτοιμο προς πώληση. 

Plasitic box1
Plasitic box2

Γενική ροή κατασκευής

Αριθμός βημάτων

Βήμα κατασκευής

Βήμα δοκιμής / επιθεώρησης

1

 

Εισερχόμενη επιθεώρηση

2

 

Προγραμματισμός μνήμης AR9331

3

Συναρμολόγηση SMD

Επιθεώρηση συναρμολόγησης SMD

4

Μέσω της διάταξης οπών

Προγραμματισμός μνήμης AR7420

   

Δοκιμή PCBA

   

Οπτική επιθεώρηση

5

Μηχανική συναρμολόγηση

Οπτική επιθεώρηση

6

 

Κάψιμο

7

 

Δοκιμή Hipot

8

 

Δοκιμή απόδοσης PLC

9

Εκτύπωση ετικετών

Οπτική επιθεώρηση

10

 

Πάγκος δοκιμών FAL

11

Συσκευασία

Έλεγχος εξόδου

12

 

Εξωτερική επιθεώρηση

Προδιαγραφή κατασκευής προϊόντος για το Smart Master G3

1. ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ

1.1 Συντομογραφίες

ΕΝΑ Δ Εφαρμοστέο έγγραφο
ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ Εναλλακτικό ρεύμα
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εφαρμογή
ΑΟΙ Αυτόματη οπτική επιθεώρηση
AQL Αποδεκτό όριο ποιότητας
AUX Βοηθητική
ΒΟΜ Μπιλ υλικού
Κούνιες Εμπορικό Off The Shelf
CT Τρέχων μετασχηματιστής
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Κεντρική μονάδα επεξεργαστή
DC Συνεχές ρεύμα
DVT Δοκιμή επικύρωσης σχεδιασμού
ΗΛΕ Ηλεκτρονικός
EMS Υπηρεσία ηλεκτρονικής κατασκευής
ENIG Electroless Nickel Immersion Gold
ESD Ηλεκτροστατική εκφόρτιση
FAL Τελική γραμμή συναρμολόγησης
IPC The Association Connecting Electronics Industries, πρώην Ινστιτούτο τυπωμένων κυκλωμάτων
LAN Τοπικό δίκτυο
LED Ελαφριά ηλεκτροφωταύγεια δίοδος
MEC Μηχανικός
MSL Επίπεδο ευαίσθητο στην υγρασία
ΝΑ Κανένα εφαρμόσιμο
PCB Τυπωμένη πλακέτα κυκλώματος
PLC Επικοινωνία PowerLine
PV Φωτοβολταϊκό
QAL Ποιότητα
RDOC Εγγραφο αναφοράς
REQ Απαιτήσεις
SMD Επιφανειακή συσκευή
SOC Σύστημα στο τσιπ
SUC Εφοδιαστική αλυσίδα
ΩΧΡΟΣ Δίκτυο ευρείας περιοχής

 

Προδιαγραφή κατασκευής προϊόντος για το Smart Master G3

1.2 Κωδικοποιήσεις

→   Έγγραφα που αναφέρονται ως RDOC-XXX-NN

Πού μπορεί να είναι το "XXXX": SUC, QAL, PCB, ELE, MEC ή TST Όπου το "NN" είναι ο αριθμός του εγγράφου

→ Απαιτήσεις

Εμφανίζεται ως REQ-XXX-NNNN

Πού μπορεί να είναι το "XXXX": SUC, QAL, PCB, ELE, MEC ή TST

Όπου "NNNN" είναι ο αριθμός της απαίτησης

→   Υποσυστήματα που αναφέρονται ως MLSH-MG3-NN

Όπου "NN" είναι ο αριθμός του υποσυστήματος

1.3 Διαχείριση εκδόσεων εγγράφων

Τα υποσυστήματα και τα έγγραφα έχουν καταχωρήσει τις εκδόσεις τους στο έγγραφο: FCM-0001-VVV

Τα λογισμικά έχουν καταχωρίσει τις εκδόσεις τους στο έγγραφο: FCL-0001-VVV

Όπου το "VVV" είναι η έκδοση εγγράφου.

Προδιαγραφή κατασκευής προϊόντος για το Smart Master G3

2 Πλαίσιο και αντικείμενο

Αυτό το έγγραφο παρέχει τις απαιτήσεις κατασκευής του Smart Master G3.

Ένα Smart Master G3 που στο εξής ονομάζεται «προϊόν», είναι η ενσωμάτωση πολλών στοιχείων ως ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εξαρτημάτων, αλλά παραμένει κυρίως ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Γι 'αυτό η Mylight Systems (MLS) αναζητά μια Υπηρεσία Κατασκευαστών Ηλεκτρονικών (EMS) προκειμένου να διαχειριστεί ολόκληρη την κατασκευή του προϊόντος.

Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιτρέπει σε έναν υπεργολάβο να προσφέρει στη Mylight Systems μια παγκόσμια προσφορά σχετικά με την κατασκευή του προϊόντος.

Στόχοι αυτού του εγγράφου είναι:

- Δώστε τεχνικά δεδομένα σχετικά με την κατασκευή του προϊόντος,

- Δώστε απαιτήσεις ποιότητας για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση του προϊόντος,

- Δώστε απαιτήσεις αλυσίδας εφοδιασμού για να διασφαλίσετε το κόστος και το ρυθμό του προϊόντος.

Ο υπεργολάβος EMS πρέπει να απαντήσει στο 100% των απαιτήσεων αυτού του εγγράφου.

Καμία απαίτηση δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς συμφωνία MLS.

Ορισμένες απαιτήσεις (επισημαίνοντας ως "ζήτημα σχεδιασμού EMS") ζητούν από τον υπεργολάβο να δώσει μια απάντηση σε ένα τεχνικό σημείο, όπως έλεγχοι ποιότητας ή συσκευασία. Αυτές οι απαιτήσεις παραμένουν ανοιχτές για τον υπεργολάβο EMS για να προτείνει μία ή περισσότερες απαντήσεις. Στη συνέχεια, το MLS θα επικυρώσει την απάντηση.

Το MLS πρέπει να βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον επιλεγμένο υπεργολάβο EMS, αλλά ο υπεργολάβος EMS μπορεί να επιλέξει και να διαχειριστεί τους άλλους υπεργολάβους με έγκριση MLS.

Προδιαγραφή κατασκευής προϊόντος για το Smart Master G3

3 Δομή κατανομής συναρμολόγησης

3.1 MG3-100A

Plasitic box3

Προδιαγραφή κατασκευής προϊόντος για το Smart Master G3

4 Γενική ροή κατασκευής

Αριθμός βημάτων

Βήμα κατασκευής

Βήμα δοκιμής / επιθεώρησης

     

1

 

Εισερχόμενη επιθεώρηση

     

2

 

Προγραμματισμός μνήμης AR9331

     

3

Συναρμολόγηση SMD

Επιθεώρηση συναρμολόγησης SMD

     

4

Συναρμολόγηση ολόκληρης

Προγραμματισμός μνήμης AR7420

   

Δοκιμή PCBA

   

Οπτική επιθεώρηση

     

5

Μηχανική συναρμολόγηση

Οπτική επιθεώρηση

     

6

 

Κάψιμο

     

7

 

Δοκιμή Hipot

     

8

 

Δοκιμή απόδοσης PLC

     

9

Εκτύπωση ετικετών

Οπτική επιθεώρηση

     

10

 

Πάγκος δοκιμών FAL

     

11

Συσκευασία

Έλεγχος εξόδου

     

12

 

Εξωτερική επιθεώρηση

 

Προδιαγραφή κατασκευής προϊόντος για το Smart Master G3

5 Απαιτήσεις αλυσίδας εφοδιασμού

Έγγραφα αλυσίδας εφοδιασμού
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
RDOC-SUC-1. Ανιχνευτής 100Α PLD-0013-CT
RDOC-SUC-2. MLSH-MG3-25-MG3 Μανίκι συσκευασίας
RDOC-SUC-3. NTI-0001-Ειδοποίηση για εγκατάσταση MG3
RDOC-SUC-4. GEF-0003-Gerber αρχείο AR9331 του MG3

REQ-SUC-0010: Ρυθμός

Ο επιλεγμένος υπεργολάβος πρέπει να μπορεί να παράγει έως και 10K προϊόντα το μήνα.

REQ-SUC-0020: Συσκευασία

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Η συσκευασία αποστολής υπάγεται στην ευθύνη του υπεργολάβου.

Η συσκευασία αποστολής πρέπει να επιτρέπει τη μεταφορά των προϊόντων από τη θάλασσα, τον αέρα και τους δρόμους.

Η περιγραφή της συσκευασίας αποστολής πρέπει να δοθεί στο MLS.

Η συσκευασία αποστολής πρέπει να περιλαμβάνει (βλέπε Εικ. 2):

- Το προϊόν MG3

- 1 τυποποιημένο κουτί (παράδειγμα: 163x135x105cm)

- Εσωτερικά προστατευτικά χαρτοκιβωτίων

- 1 γοητευτικό εξωτερικό μανίκι (4 πρόσωπα) με το λογότυπο Mylight και διαφορετικές πληροφορίες. Βλέπε RDOC-SUC-2.

- 3 ανιχνευτές CT. Βλέπε RDOC-SUC-1

- 1 καλώδιο Ethernet: επίπεδο καλώδιο, 3m, ROHS, απομόνωση 300V, Cat 5E ή 6, CE, 60 ° c ελάχιστο

- 1 Τεχνικό φυλλάδιο RDOC-SUC-3

- 1 εξωτερική ετικέτα με πληροφορίες αναγνώρισης (κείμενο και γραμμικός κώδικας): Αναφορά, σειριακός αριθμός, διεύθυνση MAC PLC

- Αν είναι δυνατόν, προστασία πλαστικής σακούλας (για συζήτηση)

Finished Product4

Προδιαγραφή κατασκευής προϊόντος για το Smart Master G3

Finished Product5

Εικ. 2. Παράδειγμα συσκευασίας

REQ-SUC-0022: Μεγάλος τύπος συσκευασίας

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Ο υπεργολάβος πρέπει να δώσει τον τρόπο με τον οποίο η μονάδα παράδοσης συσκευάζει μέσα σε μεγαλύτερα πακέτα.

Ο μέγιστος αριθμός συσκευασίας 2 είναι 25 μέσα σε ένα μεγάλο κουτί.

Οι πληροφορίες αναγνώρισης κάθε μονάδας (με κωδικό QR) πρέπει να είναι ορατές με εξωτερική ετικέτα σε κάθε μεγάλο πακέτο.

REQ-SUC-0030: Προμήθεια PCB

Ο υπεργολάβος πρέπει να μπορεί να παρέχει ή να κατασκευάζει το PCB.

REQ-SUC-0040: Μηχανική τροφοδοσία

Ο υπεργολάβος πρέπει να μπορεί να παρέχει ή να κατασκευάζει το πλαστικό περίβλημα και όλα τα μηχανικά μέρη.

REQ-SUC-0050: Παροχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Ο υπεργολάβος πρέπει να μπορεί να παρέχει όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

REQ-SUC-0060: Παθητική επιλογή εξαρτημάτων

Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το κόστος και η υλικοτεχνική μέθοδος, ο υπεργολάβος μπορεί να προτείνει τις αναφορές που θα χρησιμοποιηθούν για όλα τα παθητικά στοιχεία που ορίζονται ως «γενικά» στο RDOC-ELEC-3. Τα παθητικά στοιχεία πρέπει να συμμορφώνονται με τη στήλη περιγραφής RDOC-ELEC-3.

Όλα τα επιλεγμένα στοιχεία πρέπει να επικυρωθούν από το MLS.

REQ-SUC-0070: Συνολικό κόστος

Το αντικειμενικό κόστος EXW του προϊόντος πρέπει να αναφέρεται σε ειδικό έγγραφο και μπορεί να αναθεωρείται κάθε χρόνο.

REQ-SUC-0071: λεπτομερές κόστος

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Το κόστος πρέπει να είναι αναλυτικό με ελάχιστο:

- BOM κάθε ηλεκτρονικής διάταξης, εξαρτήματα μηχανικών

- Συνελεύσεις

- Δοκιμές

- Συσκευασία

- Διαρθρωτικά έξοδα

- Περιθώρια

- Αποστολή

- Κόστος εκβιομηχάνισης: πάγκοι, εργαλεία, διεργασίες, προ-σειρές…

REQ-SUC-0080: Αποδοχή αρχείου κατασκευής

Το αρχείο κατασκευής πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να γίνει αποδεκτό από την MLS πριν από την προ σειρά και τη μαζική παραγωγή.

REQ-SUC-0090: Αλλαγές αρχείων κατασκευής

Οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχείο κατασκευής πρέπει να αναφέρεται και να γίνεται αποδεκτή από την MLS.

REQ-SUC-0100: Προκριματικό πιλοτικό τρέξιμο

Ζητείται μια προκριματική σειρά 200 προϊόντων πριν ξεκινήσει η μαζική παραγωγή.

Οι προεπιλογές και τα ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της πιλοτικής εκτέλεσης πρέπει να αναφέρονται στο MLS.

REQ-SUC-0101: Δοκιμασία αξιοπιστίας πριν από τη σειρά

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Μετά την κατασκευή του Pilot, οι δοκιμές αξιοπιστίας ή το Test Validation Test (DVT) πρέπει να γίνουν με ελάχιστο:

- Γρήγοροι κύκλοι θερμοκρασίας -20 ° C / + 60 ° C

- Δοκιμές απόδοσης PLC

- Εσωτερικοί έλεγχοι θερμοκρασίας

- Δόνηση

- Πιλοτικό τεστ

- Πλήρεις δοκιμές λειτουργικότητας

- Δοκιμές πίεσης κουμπιών

- Καύση για μεγάλο χρονικό διάστημα

- Κρύα / καυτή εκκίνηση

- Έναρξη υγρασίας

- Κύκλοι ισχύος

- Έλεγχος σύνθετης αντίστασης συνδετήρων

-…

Λεπτομερής διαδικασία δοκιμής θα δοθεί από τον υπεργολάβο και πρέπει να γίνει αποδεκτή από την MLS.

Όλες οι αποτυχημένες δοκιμές πρέπει να αναφέρονται στο MLS.

REQ-SUC-0110: Παραγγελία παραγωγής

Όλες οι παραγγελίες κατασκευής θα γίνουν με τις παρακάτω πληροφορίες:

- Αναφορά του ζητούμενου προϊόντος

- Ποσότητες προϊόντων

- Ορισμός συσκευασίας

- Τιμή

- Αρχείο έκδοσης υλικού

- Αρχείο εκδόσεων υλικολογισμικού

- Αρχείο εξατομίκευσης (με διεύθυνση MAC και σειριακούς αριθμούς)

Εάν κάποια από αυτές τις πληροφορίες λείπει ή δεν είναι σαφής, το EMS δεν πρέπει να ξεκινήσει την παραγωγή.

6 Απαιτήσεις ποιότητας

REQ-QUAL-0010: Αποθήκευση

Τα PCB, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα ηλεκτρονικά συγκροτήματα πρέπει να αποθηκεύονται σε δωμάτιο με υγρασία και ελεγχόμενη θερμοκρασία:

- Σχετική υγρασία κάτω του 10%

- Θερμοκρασία μεταξύ 20 ° C και 25 ° C.

Ο υπεργολάβος πρέπει να έχει μια διαδικασία ελέγχου MSL και να τον παρέχει σε MLS.

REQ-QUAL-0020: MSL

Το PCB και διάφορα στοιχεία που προσδιορίζονται στο BOM υπόκεινται σε διαδικασίες MSL.

Ο υπεργολάβος πρέπει να έχει μια διαδικασία ελέγχου MSL και να τον παρέχει σε MLS.

REQ-QUAL-0030: RoHS / Προσέγγιση

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με το RoHS.

Ο υπεργολάβος πρέπει να ενημερώνει το MLS για οποιαδήποτε ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν.

Για παράδειγμα, ο υπεργολάβος πρέπει να ενημερώσει το MLS για το ποια κόλλα / συγκολλητικό / καθαριστικό χρησιμοποιείται.

REQ-QUAL-0050: Ποιότητα υπεργολάβου

Ο υπεργολάβος πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001.

Ο υπεργολάβος πρέπει να δώσει το πιστοποιητικό ISO9001.

REQ-QUAL-0051: Ποιότητα υπεργολάβου 2

Εάν ο υπεργολάβος συνεργάζεται με άλλους υπεργολάβους, πρέπει επίσης να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001.

REQ-QUAL-0060: ESD

Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και οι ηλεκτρονικές πλακέτες πρέπει να χειρίζονται με προστασία ESD.

REQ-QUAL-0070: Καθαρισμός

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Οι ηλεκτρονικές πλακέτες πρέπει να καθαρίζονται εάν χρειάζεται.

Ο καθαρισμός δεν πρέπει να προκαλεί ζημιά σε ευαίσθητα μέρη όπως μετασχηματιστές, βύσματα, σήματα, κουμπιά, επαγωγείς ...

Ο υπεργολάβος πρέπει να δώσει στη MLS τη διαδικασία καθαρισμού.

REQ-QUAL-0080: Εισερχόμενη επιθεώρηση

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και οι παρτίδες PCB πρέπει να έχουν εισερχόμενη επιθεώρηση με όρια AQL.

Τα μηχανικά μέρη πρέπει να έχουν μια διάσταση εισερχόμενη επιθεώρηση με όρια AQL εάν είναι εξωτερικά.

Ο υπεργολάβος πρέπει να δώσει στο MLS τις εισερχόμενες διαδικασίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ορίων AQL.

REQ-QUAL-0090: Έλεγχος εξόδου

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Το προϊόν πρέπει να διαθέτει έλεγχο εξόδου με ελάχιστες επιθεωρήσεις δειγμάτων και όρια AQL.

Ο υπεργολάβος πρέπει να δώσει στο MLS τις διαδικασίες ελέγχου εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των ορίων AQL.

REQ-QAL-0100: Αποθήκευση απορριφθέντων προϊόντων

Κάθε προϊόν που δεν περνάει μια δοκιμή ή ένα στοιχείο ελέγχου, ανεξάρτητα από τη δοκιμή, πρέπει να αποθηκεύεται από τον υπεργολάβο MLS για Έρευνα ποιότητας.

REQ-QAL-0101: Πληροφορίες προϊόντων που απορρίφθηκαν

Το MLS πρέπει να ενημερώνεται για κάθε γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει απορριφθέντα προϊόντα.

Το MLS πρέπει να ενημερώνεται για τον αριθμό των απορριφθέντων προϊόντων ή τυχόν παρτίδων.

REQ-QAL-0110: Αναφορά για την ποιότητα κατασκευής

Ο υπεργολάβος EMS πρέπει να αναφέρει στο MLS για κάθε παρτίδα παραγωγής την ποσότητα απορριφθέντων προϊόντων ανά δοκιμή ή στάδιο ελέγχου.

REQ-QUAL-0120: Ιχνηλασιμότητα

Όλοι οι έλεγχοι, οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις πρέπει να αποθηκεύονται και να χρονολογούνται.

Οι παρτίδες πρέπει να αναγνωρίζονται και να διαχωρίζονται με σαφήνεια.

Οι αναφορές που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες (ακριβής αναφορά και παρτίδα).

Οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιαδήποτε αναφορά πρέπει να κοινοποιείται στο MLS πριν από την εφαρμογή.

REQ-QUAL-0130: Παγκόσμια απόρριψη

Το MLS μπορεί να επιστρέψει μια πλήρη παρτίδα εάν η απόρριψη που οφείλεται στον υπεργολάβο είναι πάνω από 3% σε λιγότερο από 2 χρόνια.

REQ-QUAL-0140: Έλεγχος / εξωτερική επιθεώρηση

Επιτρέπεται στο MLS να επισκεφθεί τον υπεργολάβο (συμπεριλαμβανομένων των δικών του υπεργολάβων) για να ζητήσει εκθέσεις ποιότητας και να κάνει ελέγχους επιθεωρήσεων, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο ή για οποιαδήποτε παρτίδα παραγωγής. Το MLS μπορεί να εκπροσωπείται από τρίτη εταιρεία.

REQ-QUAL-0150: Οπτικές επιθεωρήσεις

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Το προϊόν έχει ορισμένες οπτικές επιθεωρήσεις που αναφέρονται στη γενική ροή κατασκευής.

Αυτή η επιθεώρηση σημαίνει:

- Έλεγχος σχεδίων

- Έλεγχος σωστών συγκροτημάτων

- Έλεγχος ετικετών / αυτοκόλλητων

- Έλεγχοι γρατσουνιών ή οποιεσδήποτε οπτικές προεπιλογές

- Ενίσχυση συγκόλλησης

- Έλεγχος ψύκτρας γύρω από ασφάλειες

- Έλεγχος οδηγιών καλωδίων

- Έλεγχοι κόλλας

- Έλεγχος σημείων τήξεως

Ο υπεργολάβος πρέπει να δώσει στο MLS τις διαδικασίες οπτικών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ορίων AQL.

REQ-QUAL-0160: Γενική ροή κατασκευής

Η σειρά κάθε σταδίου της γενικής ροής κατασκευής πρέπει να τηρείται.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα αποκατάστασης, ένα βήμα πρέπει να γίνει ξανά, όλα τα βήματα μετά πρέπει να γίνουν και πάλι, ιδίως στις δοκιμές Hipot και στη δοκιμή FAL.

7 απαιτήσεις PCB

Το προϊόν αποτελείται από τρία διαφορετικά PCB

Έγγραφα PCB
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
RDOC-PCB-1. IPC-A-600 Αποδοχή τυπωμένων πινάκων
RDOC-PCB-2. GEF-0001-Gerber αρχείο της κύριας πλακέτας του MG3
RDOC-PCB-3. Αρχείο GEF-0002-Gerber του πίνακα AR7420 του MG3
RDOC-PCB-4. GEF-0003-Gerber αρχείο AR9331 του MG3
RDOC-PCB-5. IEC 60695-11-10: 2013: Δοκιμή κινδύνου πυρκαγιάς - Μέρος 11-10: Φλόγες δοκιμής - 50 W μέθοδοι οριζόντιας και κάθετης φλόγας

REQ-PCB-0010: Χαρακτηριστικά PCB

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Τα κύρια χαρακτηριστικά παρακάτω πρέπει να τηρούνται

Χαρακτηριστικά Αξίες
Αριθμός επιπέδων 4
Εξωτερικό πάχος χαλκού 35 μm / 1 oz λεπτό
Μέγεθος PCB 840x840x1.6mm (κύρια πλακέτα), 348x326x1.2mm (πλακέτα AR7420),
  780x536x1mm (πίνακας AR9331)
Εσωτερικό πάχος χαλκού 17μm / 0,5 ουγκιές λεπτό
Ελάχιστο πλάτος απομόνωσης / διαδρομής 100μm
Ελάχιστη κολλητική μάσκα 100μm
Ελάχιστη διάμετρος 250μm (μηχανικό)
Υλικό PCB FR4
Ελάχιστο πάχος μεταξύ 200μm
εξωτερικά στρώματα χαλκού  
Μεταξοτυπία Ναι πάνω και κάτω, λευκό χρώμα
Μάσκα ύλης συγκολλήσεως Ναι, πράσινο πάνω και κάτω, και πάνω απ 'όλα vias
Φινίρισμα επιφάνειας ENIG
PCB στον πίνακα Ναι, μπορεί να προσαρμοστεί κατ 'απαίτηση
Μέσω πλήρωσης Οχι
Μάσκα κόλλησης μέσω Ναί
Υλικά ROHS / REACH /

REQ-PCB-0020: Δοκιμή PCB

Η απομόνωση και η αγωγιμότητα των διχτυών πρέπει να ελέγχονται 100%.

REQ-PCB-0030: Σήμανση PCB

Η σήμανση των PCB επιτρέπεται μόνο στον ειδικό χώρο.

Τα PCB πρέπει να φέρουν την ένδειξη του PCB, της έκδοσής του και της ημερομηνίας κατασκευής.

Πρέπει να χρησιμοποιείται αναφορά MLS.

REQ-PCB-0040: Αρχεία κατασκευής PCB

Βλέπε RDOC-PCB-2, RDOC-PCB-3, RDOC-PCB-4.

Να είστε προσεκτικοί, τα χαρακτηριστικά του REQ-PCB-0010 είναι οι κύριες πληροφορίες και πρέπει να τηρούνται.

REQ-PCB-0050: Ποιότητα PCB

Ακολουθεί την κλάση IPC-A-600 1. Βλ RDOC-PCB-1.

REQ-PCB-0060: Αναφλεξιμότητα

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο PCB πρέπει να είναι συμβατά με το CEI 60695-11-10 de V-1. Βλέπε RDOC-PCB-5.

8 Συγκεντρωτικές ηλεκτρονικές απαιτήσεις

Πρέπει να συναρμολογηθεί 3 ηλεκτρονική πλακέτα.

Ηλεκτρονικά έγγραφα
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ
RDOC-ELEC-1.  IPC-A-610 Αποδοχή ηλεκτρονικών συνελεύσεων
RDOC-ELEC-2. GEF-0001-Gerber αρχείο της κύριας πλακέτας του MG3 RDOC
ELEC-3. Αρχείο GEF-0002-Gerber του πίνακα AR7420 του MG3 RDOC
ELEC-4. Αρχείο GEF-0003-Gerber του πίνακα AR9331 του MG3 RDOC
ELEC-5. BOM-0001-BOM της κύριας πλακέτας του MG3 RDOC-ELEC-6.
BOM-0002 Αρχείο BOM του πίνακα AR7420 του MG3 RDOC-ELEC-7.
BOM-0003 Αρχείο BOM του πίνακα AR9331 του MG3
Finished Product6

Εικ. 3. Παράδειγμα ηλεκτρονικών συναρμολογημένων ηλεκτρονικών πλακέτων

REQ-ELEC-0010: BOM

Οι BOM RDOC-ELEC-5, RDOC-ELEC-6 και RDOC-ELEC-7 πρέπει να τηρούνται.

REQ-ELEC-0020: Συναρμολόγηση στοιχείων SMD:

Τα εξαρτήματα SMD πρέπει να συναρμολογούνται με μια αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης.

Βλέπε RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.

REQ-ELEC-0030: Συναρμολόγηση εξαρτημάτων οπών:

Μέσω οπών, τα εξαρτήματα πρέπει να τοποθετηθούν με επιλεκτικό κύμα ή χειροκίνητα.

Οι υπόλοιπες ακίδες πρέπει να κοπούν κάτω από 3 mm ύψος.

Βλέπε RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.

REQ-ELEC-0040: Συγκολλητική ενίσχυση

Η ενίσχυση της συγκόλλησης πρέπει να γίνει κάτω από το ρελέ.

Finished Product7

Εικ. 4. Συγκολλητική ενίσχυση στο κάτω μέρος της κύριας πλακέτας

REQ-ELEC-0050: Συρρίκνωση θερμότητας

Οι ασφάλειες (F2, F5, F6 στην κύρια πλακέτα) πρέπει να έχουν συρρίκνωση θερμότητας για να αποφευχθεί η έγχυση εσωτερικών εξαρτημάτων εντός του περιβλήματος σε περίπτωση υπερβολικής έντασης.

Finished Product8

Εικ. 5. Η θερμότητα συρρικνώνεται γύρω από τις ασφάλειες

REQ-ELEC-0060: Προστασία από καουτσούκ

Δεν απαιτείται προστασία από καουτσούκ.

REQ-ELEC-0070: Συνδετήρες ανιχνευτών CT

Οι θηλυκοί σύνδεσμοι ανιχνευτών CT πρέπει να κολληθούν χειροκίνητα στην κύρια πλακέτα, όπως στο παρακάτω σχήμα.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση MLSH-MG3-21 αναφοράς.

Προσέξτε το χρώμα και την κατεύθυνση του καλωδίου.

Finished Product9

Εικ. 6. Συναρμολόγηση συνδετήρων ανιχνευτών CT

REQ-ELEC-0071: Κόλλα συνδετήρων ανιχνευτών CT

Πρέπει να προστεθεί κόλλα στο σύνδεσμο ανιχνευτών CT για να τα προστατέψετε από δόνηση / κακή κατασκευή.

Δείτε το σχήμα παρακάτω.

Η αναφορά κόλλας βρίσκεται μέσα στο RDOC-ELEC-5.

Finished Product10

Εικ. 7. Κόλλα στους συνδέσμους ανιχνευτών CT

REQ-ELEC-0080: Τροπικά:

Δεν ζητείται τροπικοποίηση.

REQ-ELEC-0090: Έλεγχος συναρμολόγησης AOI:

Το 100% της πλακέτας πρέπει να έχει επιθεώρηση AOI (συγκόλληση, προσανατολισμός και σήμανση).

Όλες οι σανίδες πρέπει να επιθεωρούνται.

Το λεπτομερές πρόγραμμα AOI πρέπει να δοθεί στο MLS.

REQ-ELEC-0100: Έλεγχοι παθητικών εξαρτημάτων:

Όλα τα παθητικά στοιχεία πρέπει να ελέγχονται πριν από την αναφορά στο PCB, τουλάχιστον με ανθρώπινη οπτική επιθεώρηση.

Η λεπτομερής διαδικασία ελέγχου παθητικών εξαρτημάτων πρέπει να δοθεί στο MLS.

REQ-ELEC-0110: Επιθεώρηση ακτίνων Χ:

Δεν ζητείται επιθεώρηση ακτίνων Χ, αλλά πρέπει να γίνονται κύκλοι θερμοκρασίας και λειτουργικές δοκιμές για οποιαδήποτε αλλαγή στη διαδικασία συναρμολόγησης SMD.

Πρέπει να γίνονται δοκιμές κύκλου θερμοκρασίας για κάθε δοκιμή παραγωγής με όρια AQL.

REQ-ELEC-0120: Επανεπεξεργασία:

Επιτρέπεται η μη αυτόματη επεξεργασία ηλεκτρονικών πλακέτων για όλα τα εξαρτήματα εκτός από ακέραια κυκλώματα: U21 / U22 (AR7420 board), U3 / U1 / U11 (AR9331 board).

Επιτρέπεται η αυτόματη επανεπεξεργασία για όλα τα στοιχεία.

Εάν ένα προϊόν αποσυναρμολογηθεί για να κάνει επανεπεξεργασία επειδή αποτυγχάνει στον τελικό πάγκο δοκιμών, πρέπει να κάνει ξανά τη δοκιμή Hipot και την τελική δοκιμή.

REQ-ELEC-0130: σύνδεσμος 8 ακίδων μεταξύ της πλακέτας AR9331 και της πλακέτας AR7420

Οι υποδοχές J10 χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της πλακέτας AR9331 και της πλακέτας AR7420. Αυτή η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Η αναφορά του συνδέσμου προς χρήση είναι MLSH-MG3-23.

Ο σύνδεσμος έχει βήμα 2mm και το ύψος του είναι 11mm.

Finished Product11

Σχ. 8. Καλώδια και σύνδεσμοι μεταξύ ηλεκτρονικών πλακέτων

REQ-ELEC-0140: σύνδεσμος 8 ακίδων μεταξύ της κύριας πλακέτας και της πλακέτας AR9331

Οι υποδοχές J12 χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της κύριας πλακέτας και της πλακέτας AR9331. Αυτή η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Η αναφορά του καλωδίου με 2 βύσματα είναι

Οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται έχουν βήμα 2mm και το μήκος του καλωδίου είναι 50mm.

REQ-ELEC-0150: σύνδεσμος 2 ακίδων μεταξύ της κύριας πλακέτας και της πλακέτας AR7420

Ο συνδετήρας JP1 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της κύριας πλακέτας με την πλακέτα AR7420. Αυτή η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Η αναφορά του καλωδίου με 2 βύσματα είναι

Το μήκος του καλωδίου είναι 50 mm. Τα σύρματα πρέπει να στρίβονται και να προστατεύονται / στερεώνονται με συρρίκνωση της θερμότητας.

REQ-ELEC-0160: Συγκρότημα διασκορπιστή θέρμανσης

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται διαστολέας θέρμανσης στο τσιπ AR7420.

9 Απαιτήσεις μηχανικών ανταλλακτικών

Έγγραφα στέγασης
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ
RDOC-MEC-1. PLD-0001-PLD of Top περίβλημα του MG3
RDOC-MEC-2. PLD-0002-PLD του περιβλήματος στο κάτω μέρος του MG3
RDOC-MEC-3. PLD-0003-PLD από ελαφριά κορυφή MG3
RDOC-MEC-4. PLD-0004-PLD του κουμπιού 1 του MG3
RDOC-MEC-5. PLD-0005-PLD του κουμπιού 2 του MG3
RDOC-MEC-6. PLD-0006-PLD του ρυθμιστικού του MG3
RDOC-MEC-7. IEC 60695-11-10: 2013: Δοκιμή κινδύνου πυρκαγιάς - Μέρος 11-10: Φλόγες δοκιμής - 50 W οριζόντια και
  κάθετες μέθοδοι δοκιμής φλόγας
RDOC-MEC-8. IEC61010-2011 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ,
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
RDOC-MEC-9. IEC61010-1 2010: Απαιτήσεις ασφάλειας για ηλεκτρικό εξοπλισμό για μέτρηση, έλεγχο,
  και εργαστηριακή χρήση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
RDOC-MEC-10. Αρχείο BOM-0016-BOM του MG3-V3
   
RDOC-MEC-11. PLA-0004-Σχέδιο συναρμολόγησης MG3-V3
Finished Product12

Εικ. 9. Αναλυτική όψη του MGE. Βλέπε RDOC-MEC-11 και RDOC-MEC-10

9.1 Μέρη

Το μηχανικό περίβλημα αποτελείται από 6 πλαστικά μέρη.

REQ-MEC-0010: Γενική προστασία από πυρκαγιά

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Τα πλαστικά εξαρτήματα πρέπει να είναι συμβατά με το RDOC-MEC-8.

REQ-MEC-0020: Το υλικό των πλαστικών μερών πρέπει να είναι επιβραδυντικό φλόγας (Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για πλαστικά μέρη πρέπει να έχουν βαθμό V-2 ή καλύτερη σύμφωνα με το RDOC-MEC-7.

REQ- MEC-0030: Το υλικό των συνδετήρων πρέπει να είναι επιβραδυντικό φλόγας (Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για εξαρτήματα συνδετήρων πρέπει να έχουν βαθμό V-2 ή καλύτερη σύμφωνα με το RDOC-MEC-7.

REQ-MEC-0040: Ανοίγματα μέσα στους μηχανικούς

Δεν πρέπει να έχει τρύπες εκτός από:

- Συνδετήρες (πρέπει να έχουν μηχανικό διάκενο μικρότερο από 0,5 mm)

- Τρύπα για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (1,5 mm)

- Τρύπες για απόρριψη θερμοκρασίας (διάμετρος 1,5 mm ελάχιστη απόσταση 4 mm) γύρω από τις επιφάνειες των συνδετήρων Ethernet (βλ. Εικόνα παρακάτω).

Finished Product13

Εικ. 10. Παράδειγμα οπών στο εξωτερικό περίβλημα για την απαγωγή θερμότητας

REQ-MEC-0050: Χρώμα ανταλλακτικών

Όλα τα πλαστικά μέρη πρέπει να είναι λευκά χωρίς άλλες απαιτήσεις.

REQ-MEC-0060: Χρώμα κουμπιών

Τα κουμπιά πρέπει να είναι μπλε με την ίδια σκιά του λογότυπου MLS.

REQ-MEC-0070: Σχέδια ζωγραφικής

Το περίβλημα πρέπει να τηρεί τα σχέδια RDOC-MEC-1, RDOC-MEC-2, RDOC-MEC-3, RDOC-MEC-4, RDOC-MEC-5, RDOC-MEC-6

REQ-MEC-0080: καλούπι και εργαλεία έγχυσης

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Το EMS επιτρέπεται να διαχειρίζεται την πλήρη διαδικασία για πλαστική ένεση.

Τα πλαστικά σήματα εισόδου / εξόδου έγχυσης δεν πρέπει να είναι ορατά από το εξωτερικό του προϊόντος.

9.2 Μηχανική συναρμολόγηση

REQ-MEC-0090: Συναρμολόγηση σωλήνων φωτός

Ο σωλήνας φωτός πρέπει να συναρμολογηθεί χρησιμοποιώντας μια θερμή πηγή σε σημεία τήξης.

Το εξωτερικό περίβλημα πρέπει να λιώσει και να είναι ορατό μέσα σε ειδικές οπές σημείων τήξης.

Finished Product14

Εικ. 11. Ελαφροί σωλήνες και κουμπιά με θερμή πηγή

REQ-MEC-0100: Συναρμολόγηση κουμπιών

Τα κουμπιά πρέπει να συναρμολογούνται χρησιμοποιώντας μια καυτή πηγή σε σημεία τήξης.

Το εξωτερικό περίβλημα πρέπει να λιώσει και να είναι ορατό μέσα σε ειδικές οπές σημείων τήξης.

REQ-MEC-0110: Βιδώστε το επάνω περίβλημα

Χρησιμοποιούνται 4 βίδες για τη στερέωση της πλακέτας AR9331 στο πάνω περίβλημα. Βλέπε RDOC-MEC-11.

Χρησιμοποιήθηκε η αναφορά στο RDOC-MEC-10.

Η ροπή σύσφιξης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3,0 και 3,8 kgf.cm.

REQ-MEC-0120: Βίδες στη διάταξη κάτω

4 βίδες χρησιμοποιούνται για να στερεώσουν την κύρια πλακέτα στο κάτω περίβλημα. Βλέπε RDOC-MEC-11.

Χρησιμοποιούνται οι ίδιες βίδες για τη στερέωση των περιβλημάτων μεταξύ τους.

Χρησιμοποιήθηκε η αναφορά στο RDOC-MEC-10.

Η ροπή σύσφιξης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5,0 και 6 kgf.cm.

REQ-MEC-0130: Ο συνδετήρας ανιχνευτή CT περνά μέσα από το περίβλημα

Το τμήμα του τοιχώματος του συνδέσμου ανιχνευτή CT πρέπει να διορθωθεί συναρμολογημένο χωρίς πρέζα για να επιτρέπεται καλή ερμητικότητα και καλή αντοχή έναντι ανεπιθύμητης έλξης σύρματος.

Finished Product15

Εικ. 12. Μέρη του τοιχώματος των ανιχνευτών CT

9.3 Εξωτερική μεταξοτυπία

REQ-MEC-0140: Εξωτερική μεταξοτυπία

Κάτω η μεταξοτυπία πρέπει να γίνει στο επάνω περίβλημα.

Finished Product16

Εικ. 13. Εξωτερικό σχέδιο μεταξοτυπίας που πρέπει να τηρείται

REQ-MEC-0141: Χρώμα της μεταξοτυπίας

Το χρώμα της μεταξοτυπίας πρέπει να είναι μαύρο εκτός από το λογότυπο MLS που πρέπει να είναι μπλε (ίδιο χρώμα με τα κουμπιά).

9.4 Ετικέτες

REQ-MEC-0150: Διάσταση ετικέτας γραμμικού κωδικού σειριακού αριθμού

- Διάσταση της ετικέτας: 50mm * 10mm

- Μέγεθος κειμένου: ύψος 2 mm

- Διάσταση γραμμικού κώδικα: 40mm * 5mm

Finished Product17

Εικ. 14. Παράδειγμα ετικέτας γραμμικού κωδικού σειριακού αριθμού

REQ-MEC-0151: Θέση ετικέτας γραμμικού κωδικού σειριακού αριθμού

Βλέπε Απαίτηση εξωτερικής μεταξοτυπίας.

REQ-MEC-0152: Χρώμα ετικέτας γραμμικού κωδικού σειριακού αριθμού

Το χρώμα γραμμικού κώδικα ετικέτας σειριακού αριθμού πρέπει να είναι μαύρο.

REQ-MEC-0153: Υλικά ετικετών γραμμικού κωδικού σειριακού αριθμού

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Η ετικέτα σειριακού αριθμού πρέπει να είναι κολλημένη και οι πληροφορίες δεν πρέπει να εξαφανίζονται σύμφωνα με το RDOC-MEC-9.

REQ-MEC-0154: Τιμή ετικέτας γραμμικού κωδικού σειριακού αριθμού

Η τιμή σειριακού αριθμού πρέπει να δοθεί από την MLS είτε με την παραγγελία κατασκευής (αρχείο εξατομίκευσης) είτε μέσω ενός αποκλειστικού λογισμικού.

Κάτω από τον ορισμό κάθε χαρακτήρα του σειριακού αριθμού:

M Εε ΜΜ XXXXX P
Κύριος Έτος 2019 = 19 Μήνας = 12 Δεκεμβρίου Αριθμός δείγματος για κάθε παρτίδα κάθε μήνα Κατασκευαστής

REQ-MEC-0160: Διάσταση ετικέτας γραμμωτού κώδικα ενεργοποίησης

- Διάσταση της ετικέτας: 50mm * 10mm

- Μέγεθος κειμένου: ύψος 2 mm

- Διάσταση γραμμικού κώδικα: 40mm * 5mm

Finished Product18

Εικ. 15. Παράδειγμα ετικέτας γραμμωτού κώδικα ενεργοποίησης

REQ-MEC-0161: Θέση ετικέτας γραμμωτού κώδικα ενεργοποίησης

Βλέπε Απαίτηση εξωτερικής μεταξοτυπίας.

REQ-MEC-0162: Χρώμα ετικέτας γραμμωτού κώδικα ενεργοποίησης

Το χρώμα κώδικα ετικέτας γραμμής κωδικού ενεργοποίησης πρέπει να είναι μαύρο.

REQ-MEC-0163: Υλικά ετικετών γραμμωτού κώδικα ενεργοποίησης

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Η ετικέτα κωδικού ενεργοποίησης πρέπει να είναι κολλημένη και οι πληροφορίες δεν πρέπει να εξαφανίζονται σύμφωνα με το RDOC-MEC-9.

REQ-MEC-0164: Τιμή ετικέτας γραμμικού κωδικού σειριακού αριθμού

Η τιμή κωδικού ενεργοποίησης πρέπει να δοθεί από το MLS είτε με την παραγγελία κατασκευής (αρχείο εξατομίκευσης) είτε μέσω ενός αποκλειστικού λογισμικού.

REQ-MEC-0170: Κύρια διάσταση ετικέτας

- Διαστάσεις 48mm * 34mm

- Τα σύμβολα πρέπει να αντικατασταθούν από την επίσημη σχεδίαση. Ελάχιστο μέγεθος: 3mm. Βλέπε RDOC-MEC-9.

- Μέγεθος κειμένου: ελάχιστο 1,5

Finished Product19

Εικ. 16. Παράδειγμα της κύριας ετικέτας

REQ-MEC-0171: Κύρια θέση ετικέτας

Η κύρια ετικέτα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του MG3 στο ειδικό δωμάτιο.

Η ετικέτα πρέπει να είναι πάνω από το επάνω και το κάτω περίβλημα κατά τρόπο ώστε να μην επιτρέπονται ανοίγματα του περιβλήματος χωρίς αφαίρεση της ετικέτας.

REQ-MEC-0172: Χρώμα κύριας ετικέτας

Το χρώμα της κύριας ετικέτας πρέπει να είναι μαύρο.

REQ-MEC-0173: Κύρια υλικά ετικετών

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Η κύρια ετικέτα πρέπει να είναι κολλημένη και οι πληροφορίες δεν πρέπει να εξαφανίζονται σύμφωνα με το RDOC-MEC-9, ιδίως το λογότυπο ασφαλείας, το τροφοδοτικό, το όνομα Mylight-Systems και την αναφορά προϊόντος

REQ-MEC-0174: Κύριες τιμές ετικέτας

Οι τιμές της κύριας ετικέτας πρέπει να δίνονται από το MLS είτε με την παραγγελία κατασκευής (αρχείο εξατομίκευσης) είτε μέσω ενός αποκλειστικού λογισμικού.

Οι τιμές / κείμενο / λογότυπο / επιγραφή πρέπει να τηρούν το σχήμα στο REQ-MEC-0170.

9,5 CT ανιχνευτές

REQ-MEC-0190: Σχεδιασμός ανιχνευτή CT

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Το EMS επιτρέπεται να σχεδιάζει τον εαυτό του καλώδια ανιχνευτών CT, συμπεριλαμβανομένου θηλυκού καλωδίου συνδεδεμένου στο MG3, αρσενικό καλωδίου συνδεδεμένου στον ανιχνευτή CT και το καλώδιο επέκτασης.

Όλα τα σχέδια πρέπει να δοθούν στο MLS

REQ-MEC-0191: Το υλικό των ανταλλακτικών CT πρέπει να είναι επιβραδυντικό φλόγας (Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για πλαστικά μέρη πρέπει να έχουν βαθμό V-2 ή καλύτερη σύμφωνα με το CEI 60695-11-10.

REQ-MEC-0192: Το υλικό των ανταλλακτικών CT πρέπει να έχει απομόνωση καλωδίου Τα υλικά των ανιχνευτών CT πρέπει να έχουν διπλή απομόνωση 300V.

REQ-MEC-0193: Θηλυκό καλώδιο ανιχνευτή CT

Οι γυναικείες επαφές πρέπει να απομονωθούν από την προσβάσιμη επιφάνεια με ελάχιστο 1,5 mm (μέγιστη διάμετρος της οπής 2mm)

Το χρώμα του καλωδίου πρέπει να είναι λευκό.

Το καλώδιο είναι συγκολλημένο από τη μία πλευρά στο MG3 και στην άλλη πλευρά πρέπει να έχει θηλυκό συνδετήρα που να κλειδώνει και να κωδικοποιείται.

Το καλώδιο πρέπει να έχει ένα πτυχωτό τμήμα διέλευσης που θα χρησιμοποιηθεί για να διασχίσει το πλαστικό περίβλημα του MG3.

Το μήκος του καλωδίου πρέπει να είναι περίπου 70 mm με το σύνδεσμο μετά το πέρασμα.

Η αναφορά MLS αυτού του τμήματος θα είναι MLSH-MG3-22

Finished Product20

Σχήμα 18. Παράδειγμα θηλυκού καλωδίου ανιχνευτή CT

REQ-MEC-0194: Αρσενικό καλώδιο ανιχνευτή CT

Το χρώμα του καλωδίου πρέπει να είναι λευκό.

Το καλώδιο συγκολλάται από τη μία πλευρά στον ανιχνευτή CT και από την άλλη πλευρά πρέπει να έχει κλειδωμένο και κωδικοποιήσιμο αρσενικό συνδετήρα.

Το μήκος του καλωδίου πρέπει να είναι περίπου 600 mm χωρίς το βύσμα.

Η αναφορά MLS αυτού του τμήματος θα είναι MLSH-MG3-24

REQ-MEC-0195: Καλώδιο επέκτασης ανιχνευτή CT

Το χρώμα του καλωδίου πρέπει να είναι λευκό.

Το καλώδιο συγκολλάται από τη μία πλευρά στον ανιχνευτή CT και από την άλλη πλευρά πρέπει να έχει κλειδωμένο και κωδικοποιήσιμο αρσενικό συνδετήρα.

Το μήκος του καλωδίου πρέπει να είναι περίπου 3000 mm χωρίς βύσματα.

Η αναφορά MLS αυτού του τμήματος θα είναι MLSH-MG3-19

REQ-MEC-0196: Αναφορά ανιχνευτή CT

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Αρκετές αναφορές CT ανιχνευτή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Το EMS επιτρέπεται να συνεργαστεί με τον κατασκευαστή του ανιχνευτή CT για να συναρμολογήσει τον αισθητήρα CT και το καλώδιο.

Η αναφορά 1 είναι MLSH-MG3-15 με:

- 100A / 50mA CT ανιχνευτής SCT-13 από τον κατασκευαστή YHDC

- Καλώδιο MLSH-MG3-24

Finished Product21

Σχήμα 20. Παράδειγμα CT ανιχνευτή 100Α / 50mA MLSH-MG3-15

10 Ηλεκτρικές δοκιμές

Έγγραφα ηλεκτρικών δοκιμών
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
RDOC-TST-1. Διαδικασία πάγκου δοκιμής PRD-0001-MG3
RDOC-TST-2. Αρχείο BOM-0004-BOM του πάγκου δοκιμών MG3
RDOC-TST-3. PLD-0008-PLD του πάγκου δοκιμών MG3
RDOC-TST-4. SCH-0004-SCH αρχείο του πάγκου δοκιμών MG3

10.1 Δοκιμή PCBA

REQ-TST-0010: Δοκιμή PCBA

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Το 100% των ηλεκτρονικών πλακέτων πρέπει να δοκιμαστεί πριν από τη μηχανική συναρμολόγηση

Οι ελάχιστες λειτουργίες για δοκιμή είναι:

- Απομόνωση τροφοδοσίας στην κύρια πλακέτα μεταξύ N / L1 / L2 / L3, κύρια πλακέτα

- Ακρίβεια τάσης 5V, XVA (10.8V έως 11.6V), 3.3V (3.25V έως 3.35V) και 3.3VISO DC, κύρια πλακέτα

- Το ρελέ είναι καλά ανοιχτό όταν δεν υπάρχει τροφοδοσία, κεντρική πλακέτα

- Απομόνωση σε RS485 μεταξύ GND και A / B, AR9331 board

- 120 ohm αντίσταση μεταξύ A / B στη θύρα RS485, AR9331 board

- Ακρίβεια τάσης VDD_DDR, VDD25, DVDD12, 2.0V, 5.0V και 5V_RS485 DC, πλακέτα AR9331

- Ακρίβεια τάσης VDD και VDD2P0 DC, πλακέτα AR7420

Η λεπτομερής διαδικασία δοκιμής PCBA πρέπει να δοθεί στο MLS.

REQ-TST-0011: Δοκιμή PCBA

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Ο κατασκευαστής μπορεί να κατασκευάσει ένα εργαλείο για να κάνει αυτές τις δοκιμές.

Ο ορισμός του εργαλείου πρέπει να δοθεί στο MLS.

Finished Product22

Εικ. 21. Παράδειγμα εργαλείων για δοκιμές PCBA

10.2 Δοκιμή Hipot

REQ-TST-0020: Δοκιμή Hipot

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Το 100% των συσκευών πρέπει να δοκιμάζεται μόνο μετά την τελική μηχανική συναρμολόγηση.

Εάν ένα προϊόν αποσυναρμολογείται (για επανεπεξεργασία / επισκευή ως παράδειγμα), πρέπει να επαναλάβει τη δοκιμή μετά από μηχανική επανασυναρμολόγηση. Οι απομονώσεις υψηλής τάσης Τόσο η θύρα Ethernet όσο και το RS485 (πρώτη πλευρά) πρέπει να δοκιμαστούν με την παροχή ρεύματος (δεύτερη πλευρά) σε όλους τους αγωγούς.

Έτσι, ένα καλώδιο συνδέεται με 19 καλώδια: θύρες Ethernet και RS485

Το άλλο καλώδιο συνδέεται με 4 καλώδια: Ουδέτερο και 3 φάσεις

Το EMS πρέπει να κάνει ένα εργαλείο για να έχει όλους τους αγωγούς εκτός από κάθε πλευρά στο ίδιο καλώδιο για να κάνει μόνο μία δοκιμή.

Πρέπει να εφαρμοστεί τάση DC 3100V. 5s το μέγιστο για να ρυθμίσετε την τάση και έπειτα 2s ελάχιστο για να διατηρήσετε την τάση.

Δεν επιτρέπεται τρέχουσα διαρροή.

Finished Product23

Εικ. 22. Εργαλείο καλωδίων για εύκολη δοκιμή Hipot

10.3 Δοκιμή απόδοσης PLC

REQ-TST-0030: Δοκιμή PLC απόδοσης

(Ο σχεδιασμός EMS ζητήθηκε ή σχεδιάστηκε με MLS)

100% των συσκευών πρέπει να δοκιμαστούν

Το προϊόν πρέπει να καταφέρει να επικοινωνήσει με άλλο προϊόν CPL, ως βύσμα PL 7667 ETH, μέσω καλωδίου 300m (μπορεί να τυλιχθεί).

Ο ρυθμός δεδομένων που μετράται με το σενάριο "plcrate.bat" πρέπει να είναι πάνω από 12mps, TX και RX.

Για να έχετε εύκολη σύζευξη χρησιμοποιήστε το σενάριο "set_eth.bat" που ορίζει το MAC σε "0013C1000000" και το NMK σε "MyLight NMK".

Όλες οι δοκιμές πρέπει να διαρκούν 15/30 το πολύ, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης καλωδίου τροφοδοσίας.

10.4 Burn-In

REQ-TST-0040: Κατάσταση Burn-In

(Ο σχεδιασμός EMS ρωτήθηκε)

Το Burn-In πρέπει να γίνεται στο 100% των ηλεκτρονικών πλακέτων με τις ακόλουθες συνθήκες:

- 4:00

- τροφοδοσία 230V

- 45 ° C

- Οι θύρες Ethernet απενεργοποιήθηκαν

- Διάφορα προϊόντα (τουλάχιστον 10) ταυτόχρονα, ίδια γραμμή ισχύος, με το ίδιο PLC NMK

REQ-TST-0041: Επιθεώρηση Burn-In

- Κάθε ώρα η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει και το ρελέ μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί

10.5 Τελική δοκιμή συναρμολόγησης

REQ-TST-0050: Τελική δοκιμή συναρμολόγησης

(Τουλάχιστον ένας πάγκος δοκιμών παρέχεται από το MLS)

Το 100% των προϊόντων πρέπει να δοκιμαστεί στον πάγκο δοκιμής τελικής συναρμολόγησης.

Ο χρόνος δοκιμής υποτίθεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 2,30 λεπτών και 5 λεπτών μετά από βελτιστοποιήσεις, αυτοματοποίηση, εμπειρία του χειριστή, διαφορετικό ζήτημα που μπορεί να συμβεί (όπως ενημέρωση υλικολογισμικού, πρόβλημα επικοινωνίας με ένα όργανο ή σταθερότητα του τροφοδοτικού)

Κύριος στόχος του τελικού πάγκου δοκιμής συναρμολόγησης είναι η δοκιμή:

- Κατανάλωση ενέργειας

- Ελέγξτε την έκδοση των λογισμικών και ενημερώστε τα εάν χρειάζεται

- Ελέγξτε την επικοινωνία PLC μέσω φίλτρου

- Κουμπιά ελέγχου: Ρελέ, PLC, Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- Ελέγξτε τα led

- Ελέγξτε την επικοινωνία RS485

- Ελέγξτε τις επικοινωνίες Ethernet

- Κάνετε βαθμονομήσεις μετρήσεων ισχύος

- Γράψτε αριθμούς διαμορφώσεων μέσα στη συσκευή (διεύθυνση MAC, σειριακός αριθμός)

- Διαμορφώστε τη συσκευή για παράδοση

REQ-TST-0051: Εγχειρίδιο δοκιμής τελικής συναρμολόγησης

Η διαδικασία του πάγκου δοκιμών RDOC-TST-1 πρέπει να διαβαστεί καλά και να κατανοηθεί πριν από τη χρήση, προκειμένου να διασφαλιστεί:

- Ασφάλεια του χρήστη

- Σωστή χρήση του πάγκου δοκιμών

- Απόδοση του πάγκου δοκιμών

REQ-TST-0052: Τελική συντήρηση δοκιμής συναρμολόγησης

Η λειτουργία της συντήρησης του πάγκου δοκιμών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το RDOC-TST-1.

REQ-TST-0053: Ετικέτα δοκιμής τελικής συναρμολόγησης

Ένα αυτοκόλλητο / ετικέτα πρέπει να κολλήσει στο προϊόν όπως περιγράφεται στο RDOC-TST-1.

Finished Product24

Σχήμα 23. Παράδειγμα ετικέτας τελικής συναρμολόγησης

REQ-TST-0054: Τελική δοκιμή συναρμολόγησης Τοπική βάση δεδομένων

Όλα τα αρχεία καταγραφής που είναι αποθηκευμένα στον τοπικό υπολογιστή πρέπει να αποστέλλονται τακτικά στο Mylight Systems (τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή μία φορά ανά παρτίδα).

REQ-TST-0055: Τελική δοκιμή συναρμολόγησης Απομακρυσμένη βάση δεδομένων

Ο πάγκος δοκιμών πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο για να μπορεί να στέλνει αρχεία καταγραφής σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η πλήρης συνεργασία του EMS επιδιώκει να επιτρέψει αυτή τη σύνδεση στο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας του.

REQ-TST-0056: Αναπαραγωγή του πάγκου δοκιμών

Το MLS μπορεί να στείλει αρκετούς δοκιμαστικούς πάγκους στο MES εάν χρειαστεί

Το EMS επιτρέπεται επίσης να αναπαράγει τον ίδιο τον πάγκο δοκιμών σύμφωνα με τα RDOC-TST-2, RDOC-TST-3 και RDOC-TST-4.

Εάν το EMS θέλει να κάνει οποιαδήποτε βελτιστοποίηση, πρέπει να ζητήσει από την MLS την εξουσιοδότηση.

Οι αναπαράγοντες δοκιμαστικοί πάγκοι πρέπει να επικυρωθούν από το MLS.

10.6 Προγραμματισμός SOC AR9331

REQ-TST-0060: Προγραμματισμός SOC AR9331

Η μνήμη της συσκευής πρέπει να αναβοσβήνει πριν από τη συναρμολόγηση με έναν καθολικό προγραμματιστή που δεν παρέχεται από το MLS.

Το υλικολογισμικό που θα αναβοσβήνει πρέπει να είναι πάντα και να επικυρώνεται από το MLS πριν από κάθε παρτίδα.

Δεν ζητείται εξατομίκευση εδώ, οπότε όλες οι συσκευές έχουν το ίδιο υλικολογισμικό εδώ. Η εξατομίκευση θα γίνει αργότερα μέσα στον τελικό πάγκο δοκιμών.

10.7 Προγραμματισμός chipset PLC AR7420

REQ-TST-0070: Προγραμματισμός PLC AR7420

Η μνήμη της συσκευής πρέπει να αναβοσβήνει πριν από την εγγραφή των δοκιμών για να ενεργοποιηθεί το chipset PLC κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Το chipset PLC προγραμματίζεται μέσω λογισμικού που παρέχεται από την MLS. Η λειτουργία αναβοσβήνει διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα. Έτσι, το EMS μπορεί να εξετάσει το μέγιστο 30 δευτερόλεπτα για ολόκληρη τη λειτουργία (Καλώδιο τροφοδοσίας + καλώδιο Ethernet + Flash + Αφαίρεση καλωδίου).

Δεν ζητείται εξατομίκευση εδώ, οπότε όλες οι συσκευές έχουν το ίδιο υλικολογισμικό εδώ. Η εξατομίκευση (διεύθυνση MAC και DAK) θα γίνει αργότερα μέσα στον τελικό πάγκο δοκιμών.

Η μνήμη chipset PLC μπορεί επίσης να αναβοσβήνει πριν από τη συναρμολόγηση (για να δοκιμάσετε).